Facebook

Instagram

ashtangayogahellas@gmail.com

English (US) Ελληνικά

Learning the sequence was like receiving one’s first gift – a new world had opened. Life would never be the same, beauty had entered and it would continue to blossom.”

«Μαθαίνοντας τη σειρά ήταν όπως όταν κάποιος λαμβάνει το πρώτο του δώρο – ένας νέος κόσμος είχε ανοίξει. Η ζωή δεν θα ήταν ποτέ η ίδια, η ομορφιά είχε μπει και θα συνέχιζε να ανθίζει.»

DerekIreland]Η πρακτική της Ashtanga Yoga, όπως τη δίδαξαν ο αλησμόνητος Sri K. Pattabhi Jois, ο γιος του, Manju Jois, ο εγγονός του, Sharath, και όλοι οι παλαιότεροι δάσκαλοι, περιλαμβάνει στάσεις (asana), ψαλμωδίες και φιλοσοφία.

Παρακαλώ, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • βασικά στοιχεία της Ashtanga Yoga
 • φιλοσοφία
 • ψαλμοί ανοίγματος και κλεισίματος
 • πρώτη σειρά (ονομασίες των asana)
 • δεύτερη σειρά (ονομασίες των asana)


Βασικά στοιχεία της Ashtanga Yoga

Τα παρακάτω είναι πτυχές που τονίζει ο Pattabhi Jois ως τα κύρια συστατικά της Ashtanga Yoga.

Vinyasa: Vinyasa σημαίνει σύστημα αναπνοής και κίνησης. Για κάθε κίνηση, υπάρχει μια αναπνοή. Για παράδειγμα, στον χαιρετισμό στον ήλιο (Surya Namaskar) υπάρχουν εννέα vinyasas. Η πρώτη vinyasa είναι εισπνοή ενώ σηκώνετε τα χέρια πάνω από το κεφάλι σας και ενώνετε τις παλάμες σας μαζί. Η δεύτερη είναι εκπνοή ενώ κάνετε πρόσθια κάμψη, τοποθετώντας τα χέρια σας δίπλα στα πόδια σας κλπ. Με τον τρόπο αυτό σε όλες τις στάσεις (asana) αποδίδεται ένας συγκεκριμένος αριθμός από vinyasas.

Tristhana: Αναφέρεται στα τρία σημεία προσοχής ή δράσης: τη στάση του σώματος, την αναπνοή και το σημείο εστίασης του βλέμματος. Αυτά τα τρία είναι πολύ σημαντικά για την πρακτική της yoga και περιλαμβάνουν τρία επίπεδα καθαρισμού: το σώμα, το νευρικό σύστημα και τον νου. Πάντα εκτελούνται σε συνδυασμό μεταξύ τους.

Οι asanas καθαρίζουν, δυναμώνουν και δίνουν ευλυγισία στο σώμα. Η αναπνοή είναι η puraka και η rechaka, δηλαδή η εισπνοή και η εκπνοή. Τόσο η εισπνοή όσο και η εκπνοή θα πρέπει να είναι σταθερή και ομοιόμορφη· το μήκος της εισπνοής θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό της εκπνοής. Η αναπνοή με αυτόν τον τρόπο καθαρίζει το νευρικό σύστημα. Το drishti είναι το σημείο όπου κοιτάτε ενώ βρίσκεστε στην asana. Υπάρχουν εννέα drishti: η μύτη, η περιοχή ανάμεσα στα φρύδια, ο ομφαλός, ο αντίχειρας, τα χέρια, τα πόδια, πάνω, δεξιά και αριστερά. Το drishti καθαρίζει και σταθεροποιεί τη λειτουργία του νου.

Ένα σημαντικό στοιχείο της αναπνοής είναι το mula και το uddiyana bandha. Αυτά είναι τα κλειδώματα του πρωκτού και της κατώτερης κοιλιακής περιοχής που σφραγίζουν την ενέργεια, δίνουν ελαφρότητα, δύναμη και υγεία στο σώμα, βοηθώντας στη δημιουργία μιας ισχυρής εσωτερικής φωτιάς. Χωρίς τα bandhas, η αναπνοή δεν θα είναι σωστή και οι asanas δεν θα προσφέρουν κανένα όφελος. Όταν το mula bandha είναι τέλειο, ο έλεγχος του νου είναι αυτόματος.

απότο Ashtanga Yoga Research Institute(link)

Φιλοσοφία

Practice and all is coming” – Sri K. Pattabhi Jois

Προέλευση της Ashtanga Yoga

Η Ashtanga Yoga είναι ένα αρχαίο σύστημα της yoga που δίδαξε ο Vamana Rishi στη Yoga Korunta. Αυτό το κείμενο μετέδωσε στον Sri T. Krishnamacharya o γκουρού του, ο Rama Mohan Brahmachari, στις αρχές του 1900, και αργότερα κληροδοτήθηκε στον Pattabhi Jois κατά τη διάρκεια της μαθητείας του δίπλα στον Krishnamacharya, που ξεκίνησε το 1927.

απότο Ashtanga Yoga Research Institute(link)

Yoga

Ένωση, κοινωνία· η ένωση της θέλησής μας με το θέλημα του Θεού που μας επιτρέπει να κοιτάμε τη ζωή ατάραχα από όλες τις πλευρές της· η μέθοδος για να επιτευχθεί αυτό – η λέξη yoga προέρχεται από τη ρίζα yuj που σημαίνει ενώνω, συζεύγω.

B.K.S. Iyengar

Vinyasa

Vinyasa σημαίνει σύστημα αναπνοής και κίνησης. Για κάθε κίνηση, υπάρχει μια αναπνοή. Για παράδειγμα, στον χαιρετισμό στον ήλιο (Surya Namaskar) υπάρχουν εννέα vinyasas. Η πρώτη vinyasa είναι εισπνοή ενώ σηκώνετε τα χέρια πάνω από το κεφάλι σας και ενώνετε τις παλάμες σας μαζί. Η δεύτερη είναι εκπνοή ενώ κάνετε πρόσθια κάμψη, τοποθετώντας τα χέρια σας δίπλα στα πόδια σας κλπ. Με τον τρόπο αυτό σε όλες τις στάσεις (asana) αποδίδεται ένας συγκεκριμένος αριθμός από vinyasas.

από το Ashtanga Yoga Research Institute (link)

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2 }

Η Ashtanga, όπως περιγράφεται από τον σοφό Patanjali, αποτελείται από οκτώ σκέλη:

 • Yama: ηθικοί κανόνες
 • Niyama: αυτοπαρατήρηση
 • Asana: στάση του σώματος
 • Pranayama: τεχνικές αναπνοής
 • Pratyahara: απόσυρση των αισθήσεων
 • Dharana: συγκέντρωση
 • Dhyana: διαλογισμός
 • Samadhi: κατάσταση ευδαιμονίας και γαλήνης

Yama

Τα Yama περιλαμβάνουν τη μη βία ή ahimsa, την φιλαλήθεια ή satya, τη μη κλοπή ή asteya, τον έλεγχο της αισθησιακής ευχαρίστησης ή brahmacharya και τη μη απληστία ή aparigraha.

Ahimsa είναι κάτι περισσότερο από την έλλειψη βίας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υιοθετούμε μια συνετή στάση. Αυτό σημαίνει να μην βλάπτεις κανέναν, συμπεριλαμβανομένων των ζώων, σε οποιαδήποτε μορφή, ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο με λέξεις, σκέψεις ή πράξεις.

Satya σημαίνει να λες την αλήθεια. Πείτε την αλήθεια που είναι ευχάριστη. Μην πείτε τη δυσάρεστη αλήθεια, μην ψεύδεστε, ακόμα κι αν τα ψέματα είναι ευχάριστα στο άκουσμα. Αν κάποιος ακολουθήσει την αλήθεια με αυτόν τον τρόπο, όλα τα λόγια του θα γίνουν αληθινά και όλες οι επιθυμίες του θα εκπληρωθούν.

Asteya είναι το αντίθετο της κλοπής· να μην παίρνουμε κάτι που δεν μας ανήκει. Αυτό περιλαμβάνει να μην κλέβουμε τα κεκτημένα και την περιουσία των άλλων. Η ζήλια και η εκδικητικότητα προς τον άλλο, η εξαπάτηση κάποιου με γλυκά λόγια, το κέρδος εγωιστικών σκοπιμοτήτων με το πρόσχημα της ειλικρίνειας· όλα πρέπει να εγκαταλειφθούν.

Το brahmacharya υποδηλώνει ότι χρειάζεται να διαμορφώνουμε σχέσεις που να ενθαρρύνουν την κατανόηση των υψηλότερων αληθειών. Δεν υπονοεί απαραιτήτως την σεξουαλική αποχή. Αλλά μάλλον, σημαίνει υπεύθυνη συμπεριφορά με σεβασμό στον στόχο μας ή τον δρόμο μας προς την αλήθεια.

Aparigraha σημαίνει να παίρνεις μόνο ό,τι είναι απαραίτητο και να μην εκμεταλλεύεσαι καμία κατάσταση.

Niyama

Τα Niyama, σε σχέση με τα yama, είναι πιο οικεία και προσωπικά. Αναφέρονται στη στάση που υιοθετούμε απέναντι στους εαυτούς μας. Τα niyama είναι shaucha ή καθαρότητα, santosha ή μετριοφροσύνη και ικανοποίηση, tapas ή επιθυμία να κρατηθεί το σώμα σε φόρμα, swadhyaya ή μελέτη του εαυτού, ishwarapranidhana ή παράδοση στον Θεό.

Η shaucha έχει τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική διάσταση. Εξωτερική καθαρότητα σημαίνει απλά να διατηρούμε τον εαυτό μας καθαρό. Η εσωτερική καθαρότητα αναφέρεται τόσο στην υγιή, ανεμπόδιστη λειτουργία των ζωτικών οργάνων όσο και στη διαύγεια του νου μας. Η πρακτική των asanas ή η pranayama είναι απαραίτητα μέσα για την φροντίδα αυτής της εσωτερικής shaucha.

Santosha είναι η ικανοποίηση λόγω της διατήρησης της επικέντρωσης του νου σε μια κατεύθυνση, νιώθοντας πάντα χαρά και ποτέ αίσθημα λύπης για οποιονδήποτε λόγο. Σημαίνει, επίσης, την αποδοχή για ό,τι συμβαίνει. Πρόκειται για τον εαυτό μας, για αυτό που έχουμε και πώς αισθανόμαστε για αυτό που μας δόθηκε.

Tapas σημαίνει κυριολεκτικά «να ζεσταθεί το σώμα» και με αυτόν τον τρόπο να καθαρίσει. Πίσω από την έννοια του tapas βρίσκεται η ιδέα ότι μπορούμε να απαλλαγούμε από τις ακαθαρσίες στο σώμα μας.

Swadhyaya είναι η μελέτη του εαυτού από την επιφάνεια του δέρματος του σώματος μέχρι τον πυρήνα της ύπαρξης. Επομένως, σημαίνει να πλησιάσετε τον εαυτό σας· να μελετήσετε τον εαυτό σας.

Ishwarapranidhana σημαίνει να κάνουμε όλες τις ενέργειές μας, φανερές ή κρυφές , χωρίς να επιθυμούμε τους καρπούς τους. Ας είναι αρκετό να γνωρίζουμε ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό. Μπορούμε να αφήσουμε τα υπόλοιπα σε μια ανώτερη δύναμη.

Asana

Asana σημαίνει στάση, η οποία είναι η τέχνη της τοποθέτησης ολόκληρου του σώματος σε μια φυσική, διανοητική και πνευματική στάση. Η στάση επανεξετάζεται και αναπροσαρμόζεται έτσι ώστε τα διάφορα άκρα και μέρη του σώματος να τοποθετούνται στις θέσεις τους σε σωστή σειρά και να αισθάνονται ξεκούραστα και εξομαλυμένα, ενώ ταυτόχρονα ο νους βιώνει την ηρεμία και τη χαλάρωση των οστών, των αρθρώσεων, των μυών, των ινών και των κυττάρων. Εάν η asana ασκείται σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες, τότε μπορούν να προληφθούν ασθένειες που σχετίζονται με το σώμα και τα αισθητήρια όργανα.

Pranayama

Pranayama είναι η πρακτική των διαφόρων τεχνικών αναπνοής. Prana είναι η ενέργεια και ayama η δημιουργία, η κατανομή και η συντήρηση. Pranayama είναι η επιστήμη της αναπνοής, η οποία οδηγεί στη δημιουργία, την κατανομή και τη συντήρηση της ζωτικής ενέργειας. Μόνο φέρνοντας το σώμα, την αναπνοή και τον νου σε ένωση συνειδητοποιούμε την πραγματική ποιότητα μιας asana. Το πρώτο βήμα της πρακτικής μας στη yoga είναι να συνδέσουμε συνειδητά την αναπνοή και το σώμα. Στην pranayama εστιάζουμε την προσοχή μας στην αναπνοή. Ο ουσιαστικός στόχος των διαφόρων τεχνικών αναπνοής στην pranayama είναι, κατά πρώτο και κύριο λόγο, να μας δώσει πολλές διαφορετικές δυνατότητες για να ακολουθήσουμε την αναπνοή. Όταν ακολουθούμε την αναπνοή, ο νους θα ενωθεί με τις δραστηριότητες της αναπνοής. Με αυτόν τον τρόπο, η pranayama μας προετοιμάζει για την ακινησία του διαλογισμού.

Pratyahara

Pratyahara συνήθως μεταφράζεται ως απόσυρση των αισθήσεων. Η λέξη ahara σημαίνει θρέψη. Η pratyahara μεταφράζεται ως «να αποσυρθεί κάποιος από αυτό που τρέφει τις αισθήσεις». Τη στιγμή που ο νους σιωπά, ο εαυτός ξεκουράζεται στην κατοικία του και ο νους διαλύεται. Ομοίως, όταν οι μύες και οι αρθρώσεις αναπαύονται στη θέση τους, το σώμα, οι αισθήσεις και ο νους χάνουν την ταυτότητά τους και η συνείδηση ακτινοβολεί στην καθαρότητά της.

Dharana

Dharana είναι η συγκέντρωση ή η πλήρης προσοχή. Επομένως, είναι η κατάσταση στην οποία ο νους επικεντρώνεται και συγκεντρώνεται αποκλειστικά σε ένα σημείο. Το σημείο μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά είναι πάντα ένα μόνο αντικείμενο.

Dhyana
Στη dhyana, κάποιος σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και δημιουργείται ένας δεσμός μεταξύ του εαυτού και του αντικειμένου. Με άλλα λόγια, αντιλαμβάνεστε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και ταυτόχρονα επικοινωνείτε συνειδητά μαζί του. Η dharana πρέπει να προηγείται της dhyana διότι ο νους χρειάζεται να είναι επικεντρωμένος σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο πριν να γίνει μια σύνδεση. Όπου συμβαίνει dhyana, πρέπει να υπάρχει asana, όπου συμβαίνει asana, πρέπει να υπάρχει dhyana.

Samadhi

Samadhi σημαίνει να συγκεντρώνεις μαζί, να ενώνεις. Sama σημαίνει ισορροπία ή αρμονία. Όταν η ψυχή, η οποία είναι η αιτία της ύπαρξης, διαχέεται και εναρμονίζεται παντού, αυτό είναι το samadhi. Μια κατάσταση ευδαιμονίας και ειρήνης.


όλα τα παραπάνω προέρχονται από εξής αποσπάσματα: B.K.S. Iyengar, The Art of Yoga· T.K.V. Desikachar, The Heart of Yoga· Sri Κ. Pattabhi Jois,

Ψαλμοί ανοίγματος και κλεισίματος

Προσευχή ανοίγματος

vande gurunam charanaravinde sandarshita σάτμα σουκβάβα bodhe
nih shreyase jangalikayamane samsara halahala mohasantyai
abahu purusharakam sankhachakrasi dharinam
saharsa shirsam svetam pranamami patanjalim


Υποκλίνομαι στον λωτό των ποδιών των γκουρού,
Αφυπνίζοντας την ευτυχία από την αποκάλυψη του εαυτού

Πέρα από κάθε σύγκριση, ενεργώντας σαν τον γιατρό της ζούγκλας
Ανακουφίζοντας την ψευδαίσθηση από το δηλητήριο του samsara


Λαμβάνοντας τη μορφή ενός ανθρώπου ως τους ώμους,

Κρατώντας ένα κοχύλι, έναν δίσκο και ένα σπαθί

Έχοντας χίλια λευκά κεφάλια
Τον Patanjali χαιρετώ

Προσευχή κλεισίματος

svasti prajabyah paripalayantam nyayena margena mahim mahishah
gobrahmanebyah shubamashtu nityam lokasamasta sukhinobavantu


Μακάρι όλοι να είναι καλοί με την ανθρωπότητα
Μακάρι οι ηγέτες της γης να προστατεύουν με κάθε τρόπο, ακολουθώντας τον σωστό δρόμο


Μακάρι να υπάρχει καλοσύνη για όσους γνωρίζουν ότι η γη είναι ιερή

Μακάρι όλοι στον κόσμο να είναι ευτυχείς

απότο Ashtanga Yoga Research Institute (link)

Πρώτη σειρά (ονομασίες των asanas)

πρώτη σειρά
Padangusthasana
Padahastasana
Utthita Trikonasana
Utthita Parsvakonasana
Parivritta Parsvakonasana
Prasarita Padottanasana A
Prasarita Padottanasana Β
Prasarita Padottanasana C
Prasarita Padottanasana D
Parsvottanasana
Utthita Hasta Padangusthasana A
Utthita Hasta Padangusthasana Β
Utthita Hasta Padangusthasana C
Utthita Hasta Padangusthasana D
Ardha Baddha Padmottanasana
Utkanasana

Virabhadrasana A
Virabhadrasana Β
Dandasana
Paschimottanasana A
Paschimottanasana Β
Paschimottanasana C
Purvottanasana
Ardha Baddha Padma Paschimottanasana
Trianga Mukhaikapada Paschimottanasana
Janu Sirsasana Α
Janu Sirsasana Β
Janu Sirsasana C
Marichyasana A
Marichyasana Β
Marichyasana C
Marichyasana D
Navasana
Bhujapidasana
Kurmasana
Supta Kurmasana
Garbha Pindasana
Baddha Konasana

Upavistha Konasana
Supta Konasana
Supta Padangusthasana A
Supta Padangusthasana Β
Supta Padangusthasana C
Chakrasana
Ubhaya Padangusthasana
Urdhva Mukha Paschimottanasana
Setu Bandhasana
Urdhva Dhanurasana
Paschimottanasana A
Salamba Sarvangasana
Halasana
Karnapidasana
Urdhva Padmasana
Pindasana
Matsyasana
Uttana Padasana
Sirsasana A
Sirsasana Β

Δεύτερη σειρά (ονόματα των asanas)

δεύτερη σειρά

Pashasana
Krounchasana
Shalabhasana A
Shalabhasana Β
Bhekasana
Dhanurasana
Parsva Dhanurasana
Ushtrasana
Laghuvajrasana
Kapotasana
Supta Vajrasana
Bakasana Α & Β
Bharadvajasana
Ardha Matsyendrasana
Eka Pada Sirsasana A
Eka Pada Sirsasana B
Eka Pada Sirsasana C
Dwi Pada Sirsasana Α
Dwi Pada Sirsasana B
Yoganidrasana
Tittibhasaba A
Tittibhasaba Β
Tittibhasaba C
Tittibhasaba D
Pincha Mayurasana
Karandavasana
Vrishchikasana
Mayurasana
Nakrasana
Vatayanasana
Parighasana
Gomukhasana A
Gomukhasana Β
Supta Urdhva Pada Vajrasana
Mukta Hasta Sirsasana Α
Mukta Hasta Sirsasana Β
Mukta Hasta Sirsasana C

Baddha Hasta Sirsasana Α
Baddha Hasta Sirsasana
Β
Baddha Hasta Sirsasana C
Baddha Hasta Sirsasana D